Leerlingen voorbereiden op de wereld van nu en morgen

Onze scholen bieden onderwijs van hoog niveau en de examenresultaten mogen er zijn. Maar voor ons is een school meer dan een diplomafabriek. Er is in elke school een waaier van extra mogelijkheden en kansen om je talenten te ontplooien op allerlei terreinen De leerling is immers in elk van deze scholen op de eerste plaats zichzelf, en mag dat ook zijn, met de eigen keuzes en voorkeuren.

GYMNASIA

Zelfstandige mensen

Leerlingen zijn onderweg hun zelfstandigheid te veroveren. Deze expeditie levert mensen op die onze maatschappij kunnen verrijken als kritische waardevolle burgers. Jonge, goed toegeruste mensen die weten hoe dingen in elkaar zitten en nieuwsgierig zijn hoe ze daar iets van kunnen maken. Zij worden er op onze scholen in elk geval op voorbereid dit in een wetenschappelijke vervolgopleiding te onderzoeken. Maar we hopen er ook aan bij te dragen dat ze in elk geval als mens op hun eigen wijze een mooi aandeel gaan leveren aan de wereld van morgen.

We hebben als scholen deskundig en gedreven personeel in dienst, dat in staat is over de grenzen van de eigen vakken en werkterreinen heen te kijken en daardoor voortdurend in ontwikkeling blijft. We willen altijd beter worden en geloven dat samenwerken en elkaar helpen leidt tot grotere effectiviteit.

Al deze mensen, leerlingen en personeelsleden die samen op zes scholen één organisatie vormen en in denken en doen van elkaar leren, zijn de mensen in wie wij onze reden van bestaan zien. We nodigen u uit op de websites van elk van onze scholen te kijken hoe deze eenheid in verscheidenheid waar wij als bestuur trots op zijn, gestalte krijgt.