De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) is het schoolbestuur van zes zelfstandige gymnasia. Deze gymnasia verzorgen gezamenlijk aan ruim 4.600 leerlingen onderwijs. De OSZG biedt hoogwaardig gymnasiaal onderwijs op de aangesloten zelfstandige gymnasia. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennismaatschappij in Nederland. De zelfstandige gymnasia willen een leeromgeving bieden, waarin leerlingen zich wetenschappelijk, cultureel en sociaal maximaal kunnen ontplooien.

Stedelijk Gymnasium Haarlem 023 5125353

Barlaeus Gymnasium 020 6263396

Gymnasium Bernrode 0413 291342

Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 073 6219068

Vossius Gymnasium 020 6620934

Gymnasium Felisenum 0255 545710